toggle menu

Contact

Voor meer informatie stuur een mail naar info@rotarywensboomoverbetuwe.nl.

Rotaryclub Elst Over-Betuwe respecteert de privacy van personen wiens persoonsgegevens door haar worden verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens. Rotaryclub Elst Over-Betuwe leeft de geldende wettelijke regelgeving AVG na. In het publieke deel verzamelen en verwerken we geen persoonsgegevens